Avtal

Samarbetsavtal (“AVTALEN”) ingås med Smooth Internet Group, 556936-4325. Detta avtal gäller för samtliga tjänster som finns på www.smoothinternetgroup.com.

 

 1. VEM ÄR VEM?
  1.1. Smooth Internet Group betecknas även som Vi, Vår, Vårt, Oss.
  1.2. Kunden betecknas även som Ni, De, Er, Ert.
 2. BAKGRUND
  2.1. Syftet med detta avtal är att undvika olika tvister som kan ske mellan parterna.
  2.2. Vår ambition med denna tjänst är att hjälpa Kunden med att förbättra Kundens möjligheter inom e-handel.
 3. DEFINITION AV TJÄNSTEN
  Smooth Internet Group ska leverera tjänsten som beskrivs i denna offert till Kunden som ett hjälpmedel för Kunden behov som tjänsten erbjuder. Mer om vad tjänsten erbjuder finns på www.smoothinternetgroup.com.
 4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  Smooth Internet Group är leverantör till produkten/tjänsten som beskrivs i denna offert och innehar samtliga immateriella rättigheter för såväl utveckling som avkastning på produkten eller tjänsten.
 5. SEKRETESS
  Båda PARTERNA förbinder sig gentemot den andre att inte yppa företagshemligheter som man fått del av med anledning av detta samarbetsavtal från
  den andre PARTEN till tredje person. Sekretessen gäller samtliga anställda hos respektive part.
 6. ANSVAR
  6.1. Kunden tillhandahåller betalning till Smooth Internet Group. Summan som ska betalas beskrivs i en.
  6.2. Smooth Internet Group tillhandhåller ansvaret att produkten fungerar som beskrivs på www.smoothinternetgroup.com.
  6.3. Smooth Internet Group är förpliktigad att följa svensk lag och följa de licensbestämmelser som branschen tagit fram.
 7. AVBROTT
  Då Smooth Internet Group sköter DNS:erna för ett domännamn och konto typen är webbhotell och domännamnet används med www garanterar Smooth
  Internet Group en tillgänglighet till Internet på 99.5%. Vid lägre tillgänglighet krediteras kunden 1 timme per 1 dag. Garantin gäller inte ASP komponenters funktionalitet eller buggar, max ersättningen är 60 dagar (60 timmar).
 8. E-POSTKONTON
  I vissa tjänster erbjuder Säljaren att öppna e-postadresser på Kundens konto. Varje e-postkonto har ett utrymme på 1 GB. Kunden kan när som helst uppgradera till obegränsat utrymme, mot debitering 25 kr per månad och konto. Vissa tjänster erbjuder max antal e-postadresser per tjänst. Detta går likaså att uppgradera till obegränsat antal, mot debitering 299 kr per månad. I detta fall ingår obegränsat utrymme på varje e-postkonto.
 9. REKLAMATIONER
  Reklamation beträffande Smooth Internet Groups tjänster ska ske omgående och skriftligt för att vara gällande. Parterna har enats om att en reklamation som inte kommit Smooth Internet Group tillhanda senast 30 dagar efter det inträffade, får inte göras gällande.
 10. PRISER
  Priser för produkten/tjänsten anges i Offerten. Arbeten som tar mindre än 1 timme kommer att debiteras för 1 timme oavsett.
 11. FAKTURERING
  10.1. Fakturering sker månadsvis, kvartalsvis eller årsvis och betalningsvillkoren är 30 dagar netto med dröjsmålsränta på 8%, samt 60,00 kr i påminnelseavgift.
  10.2. Kunden har rätt till tjänsten under hela betalningsperioden.
 12. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING
  11.1. Avtalet gäller från och med dess undertecknande och tillsvidare. Produkten eller tjänsten ska levereras senast tio (10) arbetsdagar efter påskrift, eller efter angivna tider som timarbeten beskrivs ska ta i offerten.
  11.2. Om Kunden vill säga upp tjänsten ska detta ske skriftligt via www.smoothinternetgroup.com. Uppsägningstiden är tre (3) månader från nästkommande betalningsperiod.
  11.3. Om Kunden säger upp avtalet innan betalningsperiod har löpt ut kan inte kunden kräva tillbaka återstående belopp som inte har utnyttjats.
 13. ÄNDRINGAR
  Avtalet kan då och då ändras av Smooth Internet Group. Säljaren är då skyldig att meddela detta skriftligt via e-post eller post.
 14. TVIST
  Tvist med anledning av Avtalet ska prövas av allmän domstol.